Menu
0
.

Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn een uitleg en een aanvulling op de Algemene Voorwaarden

• Freder galerie & kunstuitleen, hierna te noemen Freder G&K, stelt dit kunstwerk beschikbaar voor verhuur op basis van 
   vertrouwen en afspraken met betrekking tot de zorg voor het kunstwerk.
• De huurperiode is telkens 6 maanden.
• Je kunt telkens om de zes maanden omwisselen van kunstwerk of stoppen.
• Je ontvangt maandelijks een factuur met een betaalverzoek.
   Voor de betaling kun je gebruikmaken van:
   - de bijgevoegde betaal-link,
   - een gewone overschrijving
   - of de Kunst Kadobon.
• Het kunstwerk kunnen we bij je thuis bezorgen. Klik hier voor de uitleg en de prijzen.
• Wanneer je na 6 maande een ander kunstwerk wil huren wordt het abonnement aangepast op het  
   nieuwe kunstwerk.

Het abonnement:
Door dit kunstwerk te huren ga je een huurovereenkomst aan van zes maanden in de vorm van een maandabonnement met Freder G&K.
Hiermee ga je tevens akkoord met de huurvoorwaarden en de algemene voorwaarden.
Freder G&K behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een abonnement te weigeren.
Het abonnementsgeld:
Het abonnementsgeld is de huurprijs per maand. De helft abonnementsgeld reserveren we voor je als spaartegoed.
Maandelijks spaar je zo een steeds groter spaartegoed bij elkaar. Je bent vrij om je spaartegoed op ieder moment te besteden voor de aanschaf van een kunstwerk.
De huurprijs staat vermeld op de website bij het kunstwerk. Freder G&K behoudt zich het recht voor om de huurprijs aan te passen. De huurprijs kan jaarlijks worden aangepast.
De huurperiode:
-De huurperiode is telkens zes hele kalendermaanden gerekend vanaf de eerste dag van eerste hele
 maand.
-De huurperiode gaat in op de datum waarop het huurcontract is getekend. De dagen tot het begin van de
 eerste kalendermaand zijn gratis.
-Vanaf die datum kun je het kunstwerk meenemen uit de galerie of thuis laten bezorgen.
-Na afloop van deze zes kalendermaanden wordt de huurperiode stilzwijgend tot wederopzegging steeds
 verlengd met zes maanden.
-Je mag het kunstwerk zolang huren als je wil.
-De huur kun je opzeggen tot 1 maand voor het einde van de huurperiode van zes maanden.
-Opzeggen doe je schriftelijk.
-Stuur hiervoor een email naar i[email protected] met de vermelding van het
 kunstwerknummer en de titel.
-De opzegging is een feit wanneer je schriftelijk of per email een bericht van ontvangst van Freder G&K
 hebt gekregen.
-Het is niet toegestaan om zonder overleg en schriftelijke toestemming derden voor transport in te
 schakelen.
-De huurperiode met een Kunst Kadobon eindigt aan het eind van de overeengekomen huurperiode en 
 wordt niet stilzwijgend verlengd.
Wisselen van het kunstwerk:
Je kunt iedere zes maanden wisselen van kunstwerk.
Kies een nieuw kunstwerk uit op de site of in de galerie.
Terugbezorgen van het kunstwerk:
Bij beëindiging van de huurperiode dient het kunstwerk in de laatste week weer terug te zijn in de galerie.
Je kunt het zelf terug brengen of laten ophalen. 
Als je het zelf terug brengt naar de galerie dien je het kunstwerk goed te verpakken en te beschermen tegen beschadigen en regen.
De betaling van het abonnement kan op twee manieren:
• Door de betaling per maand:

Na de betaling van de eerste maandtermijn ontvang je in de week voor het einde van deze maandtermijn de maandfactuur voor de volgende maandtermijn met daarbij een IDeal-betaalverzoek.
Je verplicht je om de betaling te doen voor het ingaan van de nieuwe maandtermijn.
• Door de inwisseling van je persoonlijke Kunst Kadobon:
Bij gebruik van de Kunst Kadobon betaal je in één keer de hele huurperiode van zes maanden.
Als de waarde van de bon niet toereikend is dient het ontbrekende bedrag te worden aangevuld.
Het spaartegoed:
De helft van wat je betaalt als huur reserveren we voor je als spaartegoed.
Je spaartegoed kun je besteden voor de aankoop van een kunstwerk van Freder G&K.
Het spaartegoed is persoonlijk en niet overdraagbaar, geen algemeen betaalmiddel en het kan niet worden uitbetaald.
Na beëindiging van het abonnement heb je nog een heel jaar om een eventueel nog openstaand spaartegoed te besteden. Doe je er in dat jaar niets meer mee dan vervalt het spaartegoed automatisch.
Transport
Als je het kunstwerk zelf goed kan vervoeren kun je het kunstwerk vrijwel altijd direct meenemen bij je galeriebezoek.
In alle andere gevallen verzorgen wij zelf voor het vervoer en brengen we het kunstwerk bij je thuis.
We maken dan een afspraak met je over het tijdstip.
Klik hier voor de voorwaarden en prijzen.
Het is niet toegestaan om zonder overleg en schriftelijke toestemming derden voor het transport in te schakelen.
Gebruik en zorg
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen plaats je het kunstwerk op je genoemde eigen adres.
Je zal het kunstwerk gedurende de huurperiode niet buiten deze locatie brengen zonder de schriftelijke toestemming van Freder G&K.  
Je zal bij verhuizing dit tijdig, doch voor de verhuizing aan Freder G&K schriftelijk doorgeven.
Het kunstwerk mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe kunstwerken bestemd zijn.
Je verplicht je om alles te doen om het kunstwerk in goede staat te houden.
Hiertoe behoort in ieder geval dat het kunstwerk niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats mag worden opgehangen, opgesteld of geïnstalleerd. Daarnaast dient het kunstwerk beschermd te worden tegen direct zonlicht.
Verder draag je zorg voor een deugdelijk ophangsysteem. De afstand van de onderkant van het kunstwerk tot de grond dient tenminste 15 centimeter te zijn.
Schade of vermissing.
Je bent tot het moment dat het kunstwerk weer in het bezit is van Freder G&K aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe dan ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.
In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dien je Freder G&K hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Je wordt erop gewezen dat schade, toegebracht door jezelf of door je huisgenoten, niet gedekt wordt door de meeste W.A.-polissen.
Het is niet toegestaan dat je zelf reparaties uitvoert aan het kunstwerk of dat je dat door derden laat doen.
Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde als bovenstaand vermeld en zoals vermeldt op www.fredergalerieenkunstuitleen.nl
Freder G&K zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan personen of schade aan eigendommen die ontstaat ten gevolge van het in gebruik hebben van het kunstwerk van Freder G&K.
Auteursrecht
Freder G&K heeft als eigenaar van het kunstwerk uitdrukkelijk het auteursrecht op het kunstwerk. Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van Freder G&K.
Tussentijdse beëindiging
Freder G&K heeft het recht om het kunstwerk terug te vragen en de huur tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand indien de kunstenaar hierom vraagt.
Freder G&K heeft het recht om het kunstwerk per direct terug te eisen en de huur op te zeggen in alle gevallen waarin:
Je je verplichtingen op grond van de wet of van deze voorwaarden niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld,
Je in staat van faillissement wordt verklaard, of doordat je surseance van betaling hebt aangevraagd,
Beslag op het geheel of een gedeelte van je vermogen wordt gelegd,
Indien je komt te overlijden,
Het kunstwerk door verwijtbaar handelen ernstig is of kan worden beschadigd.
Bij ontbinding op een of meer van de bovengenoemde gronden heb je geen recht op restitutie van de huurprijs, en heeft Freder G&K het recht op volledige schadevergoeding.
Akkoord voorwaarden:
Je verklaart met het aangaan van de huur van dit kunstwerk dat je je gegevens naar waarheid hebt ingevuld en dat je met de datum van ingang akkoord gaat met de huurvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Freder G&K en deze met betrekking tot de huur van dit kunstwerk zal naleven.

 

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00